Dietologický
manažment

Krv v moči môže byť aj veľký problém


Nely k nám prišla s problémom krvomočenia, ktoré bolo možné vidieť už aj voľným okom. Prvotné vyšetrenie pacienta vrátane vyšetrenia moču nám jednotlivé biochemické parametre evokovali uroinfekciu. Nasadili sme teda adekvátnu terapiu a dohodli sa s majiteľkou na kontrole. Táto 9-ročná sučka zlatého retrievera pri kontrole nejavila známky zlepšenia stavu a jej moč vykazoval naďalej rovnaké biochemické a vizuálne ukazovatele ako pri prvotnom vyšetrení. Okrem týchto príznakov sa žiaden ďalší problém u Nely nevyskytoval, správala sa úplne normálne. Zvolenú terapiu sme vzhľadom k problémom s močovými cestami naďalej udržiavali, no keď ani pri ďalšej kontrole sa prejav krvomočenia nezlepšil, pristúpili sme k hlbšej diagnostike.

Ultrasonografickým vyšetrením sme zaznamenali atrofiu ľavej obličky so zmenenou vnútornou štruktúrou. Pravá oblička bola mierne zväčšená s normálnou echogenitou, močový mechúr bez patologického nálezu. V ďalšom vyšetrovacom postupe sme majiteľke doporučili vylučovaciu urografiu. Nely sme do cievy zaviedli kontrastnú látku a následne v presne stanových intervaloch urobili niekoľko RTG snímkov. U Nely sme zistili okrem spondylotických zmien na chrbtici a prítomnosti artrózy na bedrách hydronefrózu a hydroureter ľavej obličky. Ide o poruchu vylučovacieho systému, kedy dochádza k rozšíreniu obličkovej panvičky z dôvodu stagnácie moču pri prekážke v močových cestách. V pokročilých štádiách môže dôjsť k atrofii obličkového parenchýmu a zániku funkcie obličky.


Atrofia ľavej obličky so zvlneným hydroureterom. Pod ním stolicou naplnený distálny kolón. Vľavo kontrastom zvýraznená pravá oblička, vpravo močový mechúr.


Na ľavej strane rtg snímku pravá oblička s normálnym močovodom, vpravo atrofovaná ľavá oblička s hydroureterom.

Majiteľom sme doporučili nefrectomiu a ureteroectomiu, teda chirurugické odstránenie obličky aj s močovodom. Nely sme tak objednali na operačný zákrok. Anestéza bola kompletne monitorovaná, po celý čas operácie a v pooperačnom období sme cez infúznu pumpu kontinuálne podávali infúzne tekutiny priamo do pripravenej cievy. Ľavá oblička s močovodom bola vopred naplánovaným operačným postupom odstránená. Operačný výkon potvrdil zmenenú, prakticky už nefunkčnú ľavú obličku, hypertroficky zhrubnutý a stočený hydroureter.Postupné odstraňovanie obličky z brušnej dutiny.


Podväzovanie hlavných prívodných ciev do obličky.


Uvoľnená oblička aj s močovodom mimo brušnej dutiny.


Odstránená oblička aj so zhrubnutým močovodom. Viditeľné zmeny už voľným okom.


Zmena vnútornej štruktúry obličky na priereze.

Nely sa má po zákroku oveľa lepšie. Už na druhý deň sa upravila farba moču a následne sa zlepšili jeho biochemické parametre. Po dobratí naordinovaných potrebných liekov, dobrom zhojení operačných rán a doporučenej celoživotnej diéte predpokladáme návrat Nely do normálneho psieho života.

Spojte sa s nami


Veterinárna klinika CASSOVET
Trieda KVP 7
040 23 Košice

E-Mailcassovetkosice@gmail.com

Ordinačné hodiny:
Pondelok - Piatok: 
7.30 - 19.00
Sobota:
8.00 - 12.00 

Pohotovosť mimo ordinačných hodín
s možnosťou hospitalizácie pacienta
NON STOP

Telefónne číslo:
055 / 643 58 48