Dietologický
manažment

Roztrhnutie Achilovej šľachy po úraze

 

Na našu kliniku bola veterinárnym lekárom referovaná 7-ročná samica Nemeckého ovčiaka, menom Strela. Po úraze majiteľ pozoroval pretrvávajúce nedošľapovanie na ľavú panvovú končatinu. Ortopedickým, neurologickým a rontgenologickým vyšetrením sme zistili, že ide o ruptúru achilovej šľachy ľavej panvovej končatiny. Strelinina jediná možnosť bola podstúpiť náročnú operáciu, nakoľko tento typ úrazu nie je možné zvládnuť konzervatívnou terapiou. Pacienta sme uviedli do celkovej anestézy, pripavili operačnú ranu k chirurgickém výkonu a pod stálym monitoringom životných funkcií začali operáciu. Odpreparovaním kože, podkožia a jednotlivých vrstiev prekrývajúcich achilovu šľachu sme sa dostali k postihnutému miestu. Keďže je achilova šľacha tvorená z viacerých svalových zväzkov, bolo nevyhnutné jednotlivé pretrhnuté časti dôkladne identifikovať a následne po ich uvoľnení priblížiť jeden k druhému.


       
                  Preparácia roztrhnutých pahýľov achilovej šľachy

Sutúru  šľachy časti lýtkového svalu, a spoločnej šľachy stehnových svalov sme riešili technikou Three loop pulley.  Po ich zošití sme naložili  kovovú platničku kvôli lepšej fixácii a následne uzavreli operačnú ranu v jednotlivých vrstvách.

       
                          Postupné zošívanie v mieste pretrhnutia

       
                           Naloženie platničky pre lepšiu fixáciu

Správne naloženie platničky sme potvrdili rontgenologickým vyšetrením a následne sme Strele naložili v predpätí externú fixačnú termoplastickú dlahu s obväzom.

       
                         Kontrola uloženia platničky RTG snímkom

Po takomto zákroku je nevyhnutné dodržať prísny kľudový režim, aby končatina nebola príliš namáhaná a nedošlo k opätovnému poškodeniu. Pri prílišnej aktivite psa môže dôjsť k pretrhnutiu stehov, uvoľneniu platničky a poškodeniu vnútorných štruktúr zošitej achilovej šľachy. Okrem toho je veľmi dôležité absolvovať všetky potrebné kontroly u veterinárneho lekára, ktorý podľa   lokálneho a celkového  stavu zhodnotí  účinnosť externej fixačnej dlahy, doporučí jej odstránenie alebo  opätovné naloženie novej bandáže. Až po dodržaní všetkých pokynov, ktoré stanoví veterinárny lekár a uplynutí dostatočného času začne psík opätovne končatinu zaťažovať a krívanie úplne vymizne.  Približne po 5 týždňoch keď je napätie a zhojenie achilovej šľachy dostatočné pristupujeme k odstráneniu kovovej platničky a po zhojení operačných rán doporučujeme postupnú rehabilitáciu pacienta. Pri zdarnom priebehu hojenia a postupnej rehabilitácii sa Strelka vráti do komfortného pohybu do 3 mesiacov.


Spojte sa s nami


Veterinárna klinika CASSOVET
Trieda KVP 7
040 23 Košice

E-Mailcassovetkosice@gmail.com

Ordinačné hodiny:
Pondelok - Piatok: 
7.30 - 19.00
Sobota:
8.00 - 12.00 

Pohotovosť mimo ordinačných hodín
s možnosťou hospitalizácie pacienta
NON STOP

Telefónne číslo:
055 / 643 58 48