Dietologický
manažment

Nadštandardné priestory

Projektovať veterinárnu kliniku na zelenej lúke nie je ľahká úloha. V čase príprav projektovej dokumenácie sme sa snažili myslieť v prvom rade na pohodlie našich budúcich klientov a ich miláčikov.

Bezplatné parkovisko

Vybrať pozemok vhodný pre všetkých s možnosťou prístupu až k samotnej klinike bez záťaže hľadania a financovania parkovacieho miesta nám trvalo nemálo času. Naviac bolo nevyhnutné myslieť aj na zákazníkov prichádzajúcich MHD. Klinika aj s príjazdovými cestami je postavená na viditeľnom mieste s komfortným prístupom z centra mesta aj okolia až po vstup do jej priestorov.

Bezbariérový prístup

Súčasťou našej klientely sú aj hendikepovaní  majitelia zvierat. Možnosť ich prístupu  aj bez pomoci iných je zabezpečená  bezbariérovou rampou až ku vchodu veterinárnej kliniky. Všetky ďalšie priestory sú pripravené na ich voľný pohyb až do priestorov jednotlivých ambulancií.

Klimatizované ambulancie a operačné sály

V dobe klimatizačných zmien pri globálnom otepľovní je pobyt v uzavretých, aj keď  vetraných priestoroch niekedy neznesiteľný. Tak ako človek, aj choré zviera pri vyšetrení či príprave na operáciu znáša hraničné  teploty zrýchlenou ventiláciou, zmenenou srdcovou a tepovou frekvenciou. Preto sme sa rozhodli  vybaviť naše ambulancie a operačné sály kvalitnou  klimatizačnou technikou. Pri stabilnej teplote a vlhkosti znášajú zvieratá lepšie všetky úkony, vrátane samotného operačného výkonu a prebúdzania.

Pooperačné boxy a monitoring pacienta až do prebudenia

Veterinárna klinika Cassovet je vybavená hospitalizačnou miestnosťou s pooperčnými boxami rôznej veľkosti podľa hmotnosti zvieraťa. Táto samostatná miestnosť sa využíva na preberanie sa pacientov z narkózy po operáciach s monitorovaním ich vitálnych funkcií až do precitnutia. Na žiadosť majiteľa zabezpečujeme krátkodobú hospitalizáciu v rámci dňa operácie. Dlhodobejšie hospitalizácie zatiaľ z ekonomických dôvodov neposkytujeme.

Spojte sa s nami


Veterinárna klinika CASSOVET
Trieda KVP 7
040 23 Košice

E-Mailcassovetkosice@gmail.com

Ordinačné hodiny:
Pondelok - Piatok: 
7.30 - 19.00
Sobota:
8.00 - 12.00 

Pohotovosť mimo ordinačných hodín
s možnosťou hospitalizácie pacienta
NON STOP

Telefónne číslo:
055 / 643 58 48