Dietologický
manažment

Osobný kontakt a dlhoročné skúsenosti

Osobný prístup ku každému klientov aj pacientovi

Osobný kontakt s majiteľmi našich pacientov máme ako jednu z našich priorít. Je veľmi dôležité z nášho pohľadu mať úzky kontakt s majiteľmi zvierat, pretože dôvera medzi lekárom a majiteľom pacienta je jedným z rozhodujúcich faktorov v celkovej úspešnosti liečby. Mnoho našich klientov sú naši dlhoroční známi a niektorí sú aj našimi kamarátmi a my sa snažíme všetkým našim klientom maximálne vychádzať  v ústrety po ľudskej aj odbornej stránke.

Chceme aby každý pochopil o čo nám ide pri stanovení diagnózy, liečebného postupu a aký môže byť jeho výsledok. Na naše pracovisko prichádza aj veľa referovaných pacientov od našich kolegov veterinárnych lekárov, ktorí nedisponujú takým prístrojovým a priestorovým vybavením ako naša klinika a my sa snažíme aj pre  nových klientov urobiť čo najlepšie  vstupné podmienky  už pri prvej návšteve nášho pracoviska. Poskytujeme tak isto možnosti osobných konzultácií aj pre majiteľov pacientov, ktorí nie sú našimi stálymi klientmi a potrebujú niekedy len svojho pacienta odkonzultovať na inom pracovisku. Na našej klinike sa snažíme pri poskytovaní služieb postupovať kontinuálne, to znamená , že veterinárny lekár ktorý začal diagnostiku a liečbu pacienta, aby aj ukončil jeho liečbu. Samozrejme nie je to vždy možné, ale snažíme postupovať týmto spôsobom, čo je pre väčšinu klientov prínosom v komunikácii na našej klinike. 

 

Viac ako 20 ročné skúsenosti v prevencii, diagnostike a terapii

Náš tím veterinárnych lekárov sa začal formovať  ich odchodom z Vysokej školy veterinárskej v roku 1994. Pred tým naši lekári pracovali ako pedagogickí pracovníci na rôznych klinikách. Lekárov v priebehu rokov 1994 až 2015 pracovalo na našom pracovisku niekoľko a väčšina z nich sa uplatnila následne v súkromnej praxi doma, ale aj v zahraničí. Základ lekárskeho tímu tvoria veterinárni lekári s dlhoročnými skúsenosťami či už z pôsobenia na pracoviskách v rámci VŠV Košice a potom následne dlhoročnými skúsenosťami v súkromnej veterinárnej praxi. Súčasťou praxe sú aj absolvované zahraničné stáže, školenia a prednášky ale nakoniec ale celoživotné vzdelávanie súkromných veterinárnych lekárov, ktoré je súčasťou našej odbornej prípravy. Naša klinika spolupracuje stále aj s UVL Košice o čom svedčí aj účasť študentov na praktickej výučbe v rámci povinnej praxe. Našu kliniku pravidelne navštevujú aj študenti stredných odborných veterinárskych škôl z Košíc ale aj z Čiech a zahraničia.

Nonstop telefonická konzultácia pre našich klientov

Spojte sa s nami


Veterinárna klinika CASSOVET
Trieda KVP 7
040 23 Košice

E-Mailcassovetkosice@gmail.com

Ordinačné hodiny:
Pondelok - Piatok: 
7.30 - 19.00
Sobota:
8.00 - 12.00 

Pohotovosť mimo ordinačných hodín
s možnosťou hospitalizácie pacienta
NON STOP

Telefónne číslo:
055 / 643 58 48