Dietologický
manažment

Komplexná diagnostika a terapia

Veterinárna klinika CASSOVET si po dlhoročných praktických skúsenostiach veterinárnych lekárov zakladá na včasnej a detailnej diagnostike.

Počas našej praxe sa stretávame s rôznymi ochoreniami, často po základnom klinickom vyšetrení jasnými už na prvý pohľad. Terapia takýchto ochorení je obyčajne veľmi úspešná a už po niekoľkých návštevách odchádza majiteľ s vyliečeným zvieratkom spokojný. 

Vyšetrenie krvi a moču do 30 minút, rýchla diagnostika cukrovky

Podstatne častejšie prichádzajú pacienti so sprievodnými symptómami iných, na prvý pohľad nie jasných akútnych či chronických ochorení, kde sa vyžaduje okamžité vyšetrenie vnútorného prostredia, telesných tekutín alebo použitie niektorej zo zobrazovacích techník. Čas medzi odberom krvi a zhodnotením výsledkov napomáha veterinárnemu lekárovi analyzovať zdravotný stav a umožňuje čo najrýchlejšie uskutočnenie  terapie. Výhodou našej kliniky je v takýchto prípadoch vyšetrenie krvi s kompletným hematologickým vyšetrením vrátane  diferenciálneho krvného obrazu s ďalšou možnosťou až 17 parametrov biochemického profilu,  biochemické vyšetrenie moču s ich interpretáciou do 1/2 hodiny po odbere v modernom laboratóriu priamo v priestoroch kliniky. Po odbere krvi je možné behom niekoľkých sekúnd stanoviť hladinu cukru v krvi a započať tak diagnostiku cukrovky u vášho zvieratka so stanovením glykemickej krivky, čo napomáha pri nastavení pacienta na vhodnú dávku inzulínu. 

Testovanie biomarkerov do 15 minút (T4, Kortizol, CPSE, Progesterón, CRP)

Ponúkame diagnostiku biomarkerov psov a mačiek. Od monitorovania pacientov - seniorov, až po využitie v reprodukcii, alebo pri detekcii zápalu. Diagnostika týchto parametrov má využitie pri ochoreniach štítnej žľazy, zlyhávaní obličiek, benígnej hyperplázii prostaty, reprodukcii, či pri detekcii zápalu.

Vyšetrenie USG, RTG s interpretáciou do 1 hodiny

Dôsledné klinické vyšetrenie a zhodnotenie vnútorného prostredia je pre veterinárneho lekára alfou a omegou postupu pri diagnostike, kedy sa skracuje čas k dosiahnutiu vyliečenia medzi symptomatickou, často zdĺhavou a kauzálnou, cielenou liečbou. Aby sme sa mohli dopracovať k príčine ochorenia a vytvoriť si obraz o zmenách v tele zvieraťa,  je nevyhnutné využívať niektorú z nadštandardných zobrazovacích techník. Veterinárny lekár podľa predpokladu možného poškodenia alebo porušenia adekvátneho orgánu zvolí buď rontgenologické alebo ultrasonografické vyšetrenie.  Niekedy je nevyhnutné použiť kontrastné vyšetrenie, aby vizualizácia hlavne mäkkých tkanív bola v detailoch čo najlepšia.  Veterinárna klinika CASSOVET je vybavená takýmto pracoviskom, zaručuje svojím klientom inerpretáciu rontgenogramov alebo USG vyšetrenia priamo v priestoroch kliniky.

Hospitalizácia pacienta

Po stanovení  diagnózy neraz musí veterinárny lekár pristúpiť aj k radikálnym metódam liečby. Chirurgické, respektíve ortopedické úkony sú často veľmi náročné, vyžadujú prísne sterilné prostredie, príslušné výkonu aseptické chirurgické inštrumentárium, dobre prepracované a skúsenosťami overené anesteziologické a operačné postupy, veľmi náročné prístrojové vybavenie sledujúce biologické funkcie počas hlbokej anestézy a v dnešnej dobe pri náročnosti chirurgických výkonov aj  teplotne riadené operačné sály. To sú „maličkosti“, ktoré majiteľ zvieratka často nevidí, ale podmieňujú úspešnosť výkonu  a postoperačný zdravotný stav.

Operačný výkon môže byť  plánovaný, ale nie zriedkavo musíme  pristúpiť  k urgentnému výkonu. Rýchla diagnostika vrátane všetkých potrebných vyšetrení napomáha pacienta vhodne medikovať pred aj počas operácie, čím  zlepšuje predpoklad jej zdarného a úspešného výsledku. Veľmi dôležitou časťou celého operačného postupu je aj postoperačná starostlivosť, respektíve obdobie, kedy sa pacient preberá z hlbokej narkózy. Tento čas vyžaduje dôsledné monitorovanie vitálnych funkcií organizmu až do doby precitnutia zvieraťa. Naši pacienti sa prebúdzajú v samostatnej postoperačnej špecializovanej miestnosti, kde zabezpečujeme po dohode celodennú hospitalizáciu, aby si mohol majiteľ vyzdvihnúť svojho miláčika pri vedomí a obnovení normálnych vitálnych funkcií organizmu.

Príjem referovaných pacientov od veterinárnych lekárov

Veterinárna klinika CASSOVET spolupracuje s viacerými veterinárnymi pracoviskami v rámci mesta, regiónu alebo celého Slovenska v oblasti diagnostiky a terapie. Referovaní pacienti sú po vzájomnej komunikácii veterinárnych lekárov či už telefonicky alebo mailom objednávaní na presný čas, prevzatí na požadovanú diagnostiku alebo terapiu a po nevyhnutnej hospitalizácii odovzdávaní majiteľom s doporučením ďalšej terapie u svojho osobného veterinárneho lekára. Naša spolupráca je vzájomne veľmi korektná, o čom svedčí pribúdajúci počet referovaných pacientov.

Nadštandardné operačné zákroky

Veterinárne pracovisko CASSOVET má stabilný veterinárny tím  spolupracujúci už dve desaťročia. Majitelia kliniky sa priamo podieľajú na riadiacej, organizačnej a odbornej štruktúre pracoviska. Vzájomná dlhodobá  komunikácia veterinárnych lekárov s majiteľmi zvierat často prerastá vzťah lekár a klient do dlhodobo rešpektovaného  vzťahu, čo zvyšuje dôveru pri riešení niekedy veľmi závažných medicínskych rozhodnutí. Práve táto obojstranná dôvera nám umožňuje uskutočňovať aj nadštandartné operačné výkony.

Komplexná laboratórna diagnostika v spolupráci s externým laboratóriom LABOKLIN s.r.o.

Hematológia, biochémia, vyšetrenia hormónov, imunologické vyšetrenia, sérológia infekčných ochorení, PCR, vyšetrenia moču, trusu, histopatológia, imunohistochémia, cytológia, bakteriológia, mykológia a parazitológia, genetické vyšetrenia dedičných chorôb, farieb a dĺžky srsti, DNA profily, určovanie pôvodu, pohlavia, alergénodiagnostika.

 

 

Spojte sa s nami


Veterinárna klinika CASSOVET
Trieda KVP 7
040 23 Košice

E-Mailcassovetkosice@gmail.com

Ordinačné hodiny:
Pondelok - Piatok: 
7.30 - 19.00
Sobota:
8.00 - 12.00 

Pohotovosť mimo ordinačných hodín
s možnosťou hospitalizácie pacienta
NON STOP

Telefónne číslo:
055 / 643 58 48