Dietologický
manažment

Moderné prístrojové vybavenie

 

Laboratórna diagnostika

 • Hematologický analyzátor Idex ProCyte –automatický analyzátor krvi  na stanovenie počtu jednotlivých krvných elementov s diferenciálnym krvným obrazom
 • Biochemický analyzátor Idex Catalyst DX – automatický analyzátor na stanovenie biochemických parametrov z krvi, plazmy alebo séra pacienta
 • Vet Lab Station – obidva spomenuté prístroje sú automaticky prepojené týmto systémom, ktorý automaticky spracováva výsledky s ich vyhodnotením a zaznamenaním
 • Močový biochemický analyzátor Hand U-reader 11- rýchla biochemická diagnostika z moču
 • Speed Reader Analyzátor - testovanie jednotlivých biomarkerov - T4, Kortizol, CPSE, Progesterón, CRP - výsledky do 15 minút
 

Zobrazovacia diagnostika

 • RTG diagnostika (digital) - vysokofrekvenčný RTG prístroj Medical Conet PX 20 HF
 • USG diagnostika- ultrasonografický prístroj  DC- N3 VET  Mindray  s konvexnou a mikrokonvexnou sondou a s možnosťou zobrazenia dopplerovho efektu
 • USG echokardio diagnostika
 • Digitálny otoskop Welch Allyn Macroview- prístroj používaný na detailnú diagnostiku ochorení uší
 • Dva mikroskopy Carl Zeis Jena –vyhodnocovanie  mikroskopických preparátov 
 

Fyzikálna terapia

 • Prístroj Rikta –infračervené svetlo s elektro a magneto terapiou používaný ako doplnková liečba niektorých ochorení
 • Zubný ultrazvuk- dva zubné ultrazvuky Amdent a Titanius používané na odstraňovanie zubného kameňa
 

Anestézia a monitoring pacienta

 • Anestéziologický prístroj Vetmon 2100 s izofluranovým výparníkom a riadeným dýchaním používaný na inhalačnú anestéziu pacientov
 • Prístroj MEC 1000 VET, ktorý zabezpečuje sledovanie vitálnych funkcií pacienta ako sú tlak, pulz a iné parametre v priebehu anestézie alebo kritických stavov u pacientov
 • Infúzna pumpa a infúzny termostat - zabezpečenie presných dávok a teploty infúznych roztokov
 

Chirurgické inštrumentárium

 • Kompletné chirurgické sady na operácie mäkkých tkanív a tvrdých tkanív
 • Chirurgická vŕtačka s oscilačnou pílkou
 • Ultrazvuková čistička chirurgického inštrumentária
 • Autokláv a teplovzdušné sterilizátory

Spojte sa s nami


Veterinárna klinika CASSOVET
Trieda KVP 7
040 23 Košice

E-Mail: recepcia@cassovet.sk

Ordinačné hodiny:
Pondelok - Piatok: 
7.30 - 19.00
Sobota:
8.00 - 12.00 

Pohotovosť mimo ordinačných hodín
s možnosťou hospitalizácie pacienta
NON STOP

Telefónne číslo:
055 / 643 58 48